STRAJK !  

Kursy autobusów - tydzień 8.04 - 12.04.2019

Kursy autobusów w dniach 15.04 - 17.04.2019

Rodzice!

W związku z planowanym od 8 kwietnia strajkiem pracowników oświaty informuję, iż pracownicy PSP w Januszkowicach wyrazili poparcie i zadeklarowali udział w strajku.

Jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie na szczeblu władz związkowych oraz rządowych, od 8 kwietnia do odwołania w szkole będzie prowadzony strajk.

W szkole nie będą w tym czasie prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze.

W czasie strajku w potrzebach nagłych, zastępcze zajęcia opiekuńcze dla dzieci przedszkolnych będą organizowane w PP nr 5 w Zdzieszowicach.

Dla dzieci szkolnych w potrzebach nagłych, zastępcze zajęcia opiekuńcze zorganizowane zostaną w domach pomocy społecznej na ul. Fabrycznej (przy basenie) i na ul. Słowackiego (Stare Osiedle).

Autobusy w dniach strajku nie kursują.

Kursy autobusów zostaną wznowione na czas egzaminów gimnazjalnych.

Dyrektor szkoły

Ilona Kalińska