Dyrektor PSP w Januszkowicach ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka

Zatrudnienie od 1 września 2019 r.

Wymiar etatu 0,5

Podania są przyjmowane w sekretariacie do 15 lipca 2019 r.