ZALOGUJ / WYLOGUJ

 Lista zadań :

- Lista zadań - oddział przedszkolny

 

- Lista zadań - klasa 1

- Lista zadań - klasa 2

- Lista zadań - klasa 3

- Lista zadań - klasa 5

- Lista zadań - klasa 6

 

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych:

https://www.kuratorium.opole.pl/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych-pobierz-bezplatnie-ze-stron-wydawcow/