Rok szkolny 2014/2015

Nasza szkoła wybrała na bieżący semestr następujące zadanie do wyboru: Ruch na przerwach i innych lekcjach. Wraz z uczniami postanowiliśmy zwiększyć aktywność społeczności szkolnej podczas przerw. W związku z tym organizowane były "roztańczone przerwy", podczas których każde dziecko miało okazję potańczyć w rytm muzyki. Poza tym, dla uczniów, którzy preferują inną formę spędzania przerw na sportowo, organizowane były rozgrywki tenisa stołowego. Przerwy, w czasie których uczniowie mieli możliwość skorzystania z jakiejkolwiek aktywności ruchowej, cieszyły się bardzo dużym entuzjazmem wśród uczniów. Realizując dalszą część naszego zadania, nauczyciel WF przygotował dla innych przedmiotowców zestawy ćwiczeń sródlekcyjnych, które chętnie przeprowadzali w czasie swoich lekcji.

 

Rok szkolny 2013/2014

Jako drugie zadanie wybraliśmy „Ruch na przerwach i na innych lekcjach”. Pomysłodawcami podjętej inicjatywy byli sami uczniowie. Nasz projekt nosił nazwę „Roztańczone przerwy”. Realizacja polegała na tym, iż codziennie podczas długiej przerwy, uczniowie zbierali się w zależności od pogody w sali gimnastycznej lub na podwórku szkolnym i bawili się. Figury i układy taneczne przygotowywali według własnej inwencji twórczej przy muzyce, którą sami przygotowywali, zgrywali i przynosili na przerwy. Jeśli chodzi o drugą część zadania, nauczyciel wychowania fizycznego przygotował zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych, które wykorzystywane były podczas innych lekcji przez nauczycieli pozostałych przedmiotów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli zarówno w „Roztańczonych przerwach”, jak również w ćwiczeniach śródlekcyjnych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Każde dziecko w wieku szkolnym ma naturalną potrzebę ruchu. Wielogodzinna pozycja w ławce, długotrwały wysiłek umysłowy, strach przed wywołaniem do odpowiedzi doprowadza do zmęczenia psychofizycznego, obniżenia sprawności umysłowej, oraz wzrostu tendencji do powstawania i pogłębiania się wad postawy.
Aby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom systematycznie w naszej szkole prowadzimy  2 – 3 minutowe ćwiczenia śródlekcyjne.

Zapisz

Zapisz