Akcja Narodowe Czytanie została zapoczątkowana przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2012 roku. Celem jej było zachęcenie Polaków do czytania ważnych dzieł naszych wybitnych pisarzy.  Wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza zainicjowała to niezwykłe przedsięwzięcie.

W bieżącym roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, dzięki głosowaniu, Polacy zdecydowali się na powieść Stefana Żeromskiego pt. „Przedwiośnie”.

W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień 18 września. Do przeczytania fragmentu tego utworu zaprosiliśmy pracownika filii biblioteki miejskiej w Żyrowej panią Beatę Płonkę. Wcześniej jednak uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch pieśni patriotycznych, „Rozkwitają pąki” oraz „Rozszumiały się wierzby płaczące”, zagranych na skrzypcach przez naszego gościa przy akompaniamencie gitary.

22 czerwca nasza szkoła uczestniczyła w akcji: „Zamiast kwiatka niosę pomoc”. Tym razem zbieraliśmy pieniądze dla ponad 6 milionów mieszkańców i mieszkanek Somalii zagrożonych głodem związku z utrzymującą się suszą i brakiem żywności. Ponad ćwierć miliona z nich opuściło swoje domy w poszukiwaniu żywności w innych regionach kraju, trafiając często do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. 

Serdecznie Wszystkim Dziękujemy za pomoc i wsparcie w akcji „Nakrętka dla Paulinki”. Dzięki Waszej pomocy nasza córka może brać udział w dodatkowej terapii rehabilitacyjnej, logopedycznej, wodnej, a także uczyć się komunikacji alternatywnej ACC. W chwili obecnej jesteśmy zmuszeni do tymczasowego zawieszenia akcji z powodu bardzo niskiego kosztu skupu nakrętek, 1kg- 0,30 groszy. Dopóki wystarczy nam środków finansowych zebranych ze sprzedaży nakrętek Paulina nadal będzie brała udział w dodatkowych zajęciach. Nie możemy jednak dopuścić do sytuacji przerwania terapii, ponieważ jak sami obserwujecie Paulinka radzi sobie coraz lepiej. Będziemy szukać na to sposobu i mamy nadzieję, że będziecie nas wspierać tak samo jak do tej pory. Dziękujemy

Rodzice Paulinki :-)

W ostatni wtorek roku szkolnego uczniowie klasy 5 wraz z wychowawcą byli w opolskim ZOO.

Dziękujęmy za opiekę podczas wyjazdu pani Katarzynie Świerczyńskiej.

Fotorelacja :-)

Odwiedziliśmy stolicę Polski

W dniach od 13 do 15 czerwca 2018 r. odwiedziliśmy stolicę Polski Warszawę. Warszawa to miejsce, gdzie urodził się, żył, pracował i umarł ksiądz Jan Twardowski – nasz Patron. Udaliśmy się jego śladami.

W wycieczce wzięły udział dzieci z naszej szkoły, z klas III, IV, V, VI, a także towarzyszyło nam kilkoro dzieci z klasy VI, z Krępnej. Zwiedziliśmy najciekawsze miejsca w stolicy, które przykuwają uwagę wszystkich turystów.

Wystartowaliśmy o godz. 4.50 rano, spod budynku naszej szkoły. Jechaliśmy długo, z radością więc ujrzeliśmy pierwsze tablice z napisem: „Warszawa”.

We wtorek odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach. Najpierw, przed zajęciami z uczniami odbyło się spotkanie Edukatora Pana Pawła Pogorzelskiego z dyrektorem Szkoły, podczas którego Edukator:

- przedstawił ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic i rodziców uczniów szkoły,

- zaprosił szkołę do udziału w konkursie dla szkół pt. „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” i innych, planowanych w danym roku szkolnym wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego,

- przekazał otrzymane od Stowarzyszenia broszury nt. cyberbezpieczeństwa adresowanych dla rodziców, w liczbie 100 egz. dla każdej ze szkół oraz plakaty promocyjne i filmy na płycie.