„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą” - ks. Jan Twardowski

Miesiąc kodowania za nami….

Pierwsze dwa tygodnie to udział w Konkursie Cała Polska Programuje, kolejne dwa tygodnie - działania w ramach CodeWeek 2020. Nasza szkoła zrealizowała w sumie 20 aktywności! To był bardzo zakodowany miesiąc. Szkoła otrzymała CERTYFIKAT CodeWeek 2020 oraz dostęp do webinaru oraz kursu online.

A Polska zdobyła 1 miejsce w Europie!!!!

W dniu 29.10.2020r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy "DZIEŃ DYNI" - królowej wszystkich warzyw. Dzieci z zapałem zabrały się do odkrywania "dyniowego wnętrza". Po przekrojeniu dyni dzieci chętnie wydrążały nasiona. Później przystąpiliśmy do tworzenia dyniowatych postaci. Dzieci miały głowy pełne pomysłów. Wykazały się ogromną kreatywnością i jednocześnie świetnie się bawiły. "DZIEŃ DYNI" dla naszych przedszkolaków był wyjątkowy. Pozwolił im zapoznać się z różnorodnością dyń oraz wzbogacił ich wiedzę na ich temat.

OKTOBERFEST - tzw. "dożynki chmielne" są organizowane w Monachium od 1810 roku. W naszej szkole również poznajemy historię i tradycje tego bawarskiego święta ludowego. Poniżej uczennice w tradycyjnej sukience zwanej DIRNDL oraz nasi młodzi panowie w skórzanych spodniach - LEDERHOSE....no i oczywiście litrowy kufel zwany MAß

Podczas lekcji języka polskiego poświęconych omawianiu lektury „Akademia Pana Kleksa” nasze oczy wybrały się w podróż, niczym oko Ambrożego Kleksa wysłane w koszyku na Księżyc. W ramach tej pracy opisywaliśmy, co zobaczyły nasze balony i dokąd pognał je wiatr. 

Mogliśmy również spróbować swoich sił na lekcji kleksografii. Zrozumieliśmy, że nasza fantazja nie zna granic. Zabawa była przednia!

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pspjanuszkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna/częściowo zgodna/niezgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Tekst alternatywny dla zamieszczanych obrazków
  • Napisy dla nagrań audio
  • Napisy dla filmów
  • Przełączniki wielkości czcionki
  • Przełączniki kontrastu

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Kalińska, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774844214 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-330 Zdzieszowice, ul. Lesiańska 6, Januszkowice
Tel.: +48 77 484 42 14
Faks: +48 77 484 42 14
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.pspsjanuszkowice.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dępność architektoniczna – PSP w Januszkowicach

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku szkoły prowadzi wejście główne od strony południowo-zachodniej. Wejście to jest zrównane z poziomem przyległego terenu. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada jeszcze jedno wejście od strony północno-wschodniej, którym wchodzą dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego. Również znajduje się ono na poziomie terenu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku korytarze, schody oraz balustrady schodowe są zgodne z prawem budowlanym. Sekretariat, gabinet dyrektora, holl, oddział przedszkolny, 2 sale do zajęć szkolnych znajdują się na parterze i pomieszczenia te są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada wind. W obiekcie nie ma również toalet dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do budynku nie prowadzą schody. Brak jest zatem pochylni dla niepełnosprawnych i platformy schodowej. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada parkingu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

A gdyby tak wyjść z kodowaniem w teren?... i poszukać algorytmów... pierwszy znaleźlibyśmy już przy szkolnej bramie - przejście dla pieszych. Rozłożylismy tą czynność na czynniki pierwsze i rozpisaliśmy algorytm przechodzenia przez jezdnię. 

W Oddziale przedszkolnym odbyło się kolejne spotkanie czytelnicze, podczas którego pani z biblioteki szkolnej opowiedziała dzieciom na temat pracy bibliotekarza. Dowiedziały się one również, jaka jest różnica między biblioteką, a księgarnią. Po krótkiej pogadance dzieci wysłuchały pełnego humoru opowiadania pt. „Jeż i zając”.

W ramach realizacji projektu EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE w oddziale przedszkolnym dzieci na zajęciach plastycznych pt. #ekoplastyka rysowały węglem pracę plastyczną na temat „Jesienne liście”. Zadaniem dzieci było odwzorowanie kształtów liści poprzez rozmazywanie węgla na białej kartce.
Charakterystyczną cechą tej techniki plastycznej jest wyrazistość rysunku. Aksamitna czerń i szarość ładnie kontrastują z tłem białej kartki, co tworzy kompozycje pełne nastroju, które silnie oddziałuje na sferę przeżyć emocjonalnych dziecka.

W piękny słoneczny dzień przedszkolaki wybrali się na spacer wokół szkoły w poszukiwaniu uroków jesieni. Jak wiadomo spaserowanie to nietylko forma ruchu i relaksu,ale także nauki. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, podziwialiśmy otaczającą nas przyrodę. Wszystkie jesienne skarby, które udało nam się znaleźć zabraliśmy że sobą do przedszkola. W dobrym towarzystwie czas upłynął nam niezwykle szybko i w znakomitych humorach wróciliśmy do naszego przedszkola.

Mata do kodowania i kolorowe kubeczki, to tez idealne narzędzie do wprowadzania zabaw z symetrią. Wystrczy przygotowac połowę wzoru i poprosić o stwozrenie odbicia lustrzanego. Ucznowie klasy 1 i 2 tworzyli swoje symetryczne obrazki na kartkach papieru. 

W ramach CodeWeek 2020 uczniowie klasy 1 i 2 kodowali na macie, za pomoca kubeczków oraz w aplikacj Scratch Junior.

Dzisiaj, 16 października 2020 roku, odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na Ucznia. Tego dnia panowała świąteczna atmosfera. Dzieci ubrane były w stroje galowe, udekorowano szkolny hol i przygotowano sprzęt nagłaśniający. A to wszystko po to, aby ślubowanie uczniów pierwszej klasy wypadło jak najbardziej uroczyście. 

15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Bardzo ważne jest kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych. Celem akcji jest uświadomienie dzieciom jak ważne znaczenie ma w ich życiu codzienne mycie rąk.

O tym jak ważne jest regularne i dokładne mycie rąk, nikt nie musi nam mówić. Dzisiaj utrwaliliśmy sobie wiadomości na ten temat, przypomnielismy instrukcje mycia rąk oraz wykonaliśmy eksperyment z rekawiczką i farbą. Eksperyment pokazał nam miejsca, gdzie zapominamy umyć. 

W ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych odbywa się cyklicznie w naszym przedszkolu seans kreatywnego czytania-Teatrzyk Kamishibai. Dzieci z taką formą czytania spotkania spotkały się pierwszy raz, toteż na początku zastanawiały się w jaki sposób drewniana skrzynka stanie się teatrzykiem. Wszystko się wyjaśniło w momencie kiedy wspólnie wypowiedziały zaklęcie "teatrzyku otwórz się". Kurtyna podniosła się i przedszkolaki obejrzały i wysłuchały m.in. historii "O Panach palcach" i "Spotkanie z kretem".

Uczniowie klasy 4 i dzieci z odziału przedszkolnego wcieliły się w role robota. Dziecko-Robot poruszało się zgodnie z wydanymi komendami "do przodu", "obrót w lewo" zbierając po drodze napis CODE WEEK. 

Pani Jola wprowadziła dzisiaj dzieci w świat alfabetu morsa. Uczniowie "zakodowali" swoje imię.

Następnie zakodowali za pomocą kubeczków wyrazy, a inne grupy odgadywały hasła.

A co ukryło się tutaj:

—•—I———I—••I———I•——I•—I—•I••I•I

14 października świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku ze względu na obostrzenia spowodowane epidemią uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, w otoczeniu uczniów i nauczycieli. Uczniowie przygotowali piękne przedstawienie, wiersze i piosenki w podziękowaniu za codzienny trud pracy nauczyciela.

Lightbot to bezpłtna aplikacja, w której robot próbuje dotrzeć na wszytskie granatowe pola. Na każdym z tych pól musi zaświeciś żarówkę. Robot porusza się "do przodu", może też obracać sie w prawo lub w lewo. Symbol spręzynki umożliwia mu wykonanie podkoku i zeskoku. Uczniom klas 1-3 udało przejść wspólnie kilka pozimów. 

W tym zadaniu pracowaliśmy na gotowej trasie. Trasę należało uzupełnic odpowiednimi kodami w taki sposób, żeby robot przejechał od pierwszego od do ostatniego balonika. Ułatwieniem były miejsca z „uzupełnij”. Oznaczały, że tu powinien być kod. Ale uwaga! Na trasie było miejsce gdzie powinien być kod, a nie było „uzupełnij”, musielismy go znaleźć samodzielnie.

Zaczynamy kolejny tydzień kodowania w ramach CodeWeek 2020. Zadanie na dzisiaj, to zabawa w sudoku na wirtulanej macie oraz gra "Wędrujący Miś". Zadania ćwiczyły spostrzegawczośc oraz koncetrację. 

Zapraszamy Was do udziału w projekcie „Koduj z Gigantami”.

Są to bezpłatne warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i online.
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: https://www.giganciprogramowania.edu.pl/nauka-programowania-wydarzenia

Należy wpisać swój kod pocztowy, aby przejść do odpowiedniego formularza zapisowego na zajęcia online: https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/app/WarsztatyKzGOnline

09 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Była to dobra okazja do tego, by porozmawiać sobie na temat historii wysyłania listów. Następnie dzieci zaadresowały przygotowane przez siebie listy do wybranej koleżanki lub kolegi.

Ostatnie zadanie konkursu "Cała Polska Programuje" w ramach Code Week juz za nami! Wykonal^smy wspólnie 10 zadań konkursu. Gartulacje dla każdego ucznia naszej szkoły! 

Uczniowie klasy 1 dowiedzieli sie, że dorośli programiści tworzą czasem bardzo długie i skomplikowane kody. Zdarza się, że po uruchomieniu programu, okazuje się, że nie działa tak jak powinien, że w którymś miesjcu znajduje się błąd.

Czy opanowanie tabliczki mnożenia musi być dla dzieci trudne i męczące?

Nie, chociaż nie uniknie się wielokrotnego powtarzania koniecznego dla trwałego zapamiętania działań. Warto więc sprawić, by nauka tabliczki mnożenia była dla dziecka tak przyjemna, że samo będzie chciało się jej uczyć. Najlepiej, jeżeli odbywa się to w trakcie ciekawych gier i zabaw.

Uczniowie odkrywali dziś, czym są pętle. Szukaliśmy pętli, czyli powtórzeń w życiu codzinnym (noc-dzień, dni tygodnia, pory roku, miesiące). 

Zajęcia rozpoczeły się od pogadanki na temat, czy w sieci zawsze jest bezpiecznie. Uczniowie dowiedzieli się, że w sieci nie wszytsko jest takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka, nie zawsze osoba, z którą rozmawiamy jest ta osobą, za którą sie podaje, nie zawsze informacje, które pojawiają się w internecie są prawdziwe.

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Turystyki Szkolnej. Z tej okazji nauczyciele zorganizowali dla nas zajęcia na świeżym powietrzu – grę w podchody. Najpierw przypomnieliśmy sobie zasady gry, a później podzieliliśmy się na dwie grupy i wyruszyliśmy w teren.