Warsztaty online prowadzone są w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych,
Polska Cyfrowa realizowanego przez Ministra Cyfryzacji (MC) w partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK).
Projekt jest dofinansowany w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 (POPC)."
Warsztaty online są finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014- 2020 oraz z budżetu Państwa.

Na warsztaty zapraszamy co tydzień, w każdy ‼ PONIEDZIAŁEK ‼

👉 klasy 1-3 zapraszamy w godzinach 17.00-18.00
👉 klasy 4-6 zapraszamy w godzinach 18.15-19.15.