Konkurs ten zorganizowany był przez uczestników projektu „Żeglowanie ku dorosłości” wraz ze stowarzyszeniem OSIEDLOK. Głównym celem konkursu było propagowanie proekologicznego stylu życia oraz idea wykorzystywania surowców wtórnych jako tworzywa artystycznego.

Zebrane odpady zostaną wykorzystane do wykonania pojazdów pływających przez licealną młodzież.

zdjęcia0001