Wieńce cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Januszkowic. Pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na Paczki dla dzieci więźniów. Za pomoc ogromnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. W szczególności Pani Joannie Kampie, która uczyła nas sztuki wyplatania wieńców.