Podczas ferii zimowych sołtys wsi Obrowiec Patryk Blania wraz z zwycięzcą programu „Mam Talent” Tomaszem Gogolem odwiedzili Ukrainę. W wypełnionym po brzegi samochodzie wieźli również dary, którymi uczniowie naszej szkoły obdarzyli pewną ukraińską rodzinę. Dzieci z niedowierzaniem patrzyły na zabawki oraz słodycze ofiarowane przez społeczność uczniowską. Z nieśmiałością i wzruszeniem oglądały prezenty. Jako wyraz wdzięczności jedna z dziewczynek zrobiła laleczkę.

O waszym wspaniałym geście dowiedzieli się również polscy misjonarze, którzy przyjeżdżają na Ukrainę, by kultywować wiarę chrześcijańską wśród Ukraińców. Jako Misja Polska przesyłają wam również serdeczne podziękowania. Wyrazili to w wierszu:

 

Pan szepnął coś do róży,

A oto róża uśmiechnęła się.

Pan szepnął coś do kamienia,

A oto skarb drogocenny

Pojawił się w głębi ziemi,

Pan rzekł coś do słońca

A oto twarz słońca

Zaczęła ulegać zaćmieniom.

Cóż jednak szepnął Pan do człowieka,

Że tylko on jeden potrafi kochać?

Wyszeptał słowo: „Miłość”

 

Swoją dobrocią serca pokazaliście, że potraficie kochać miłością bezwarunkową i ofiarną.  W okresie walentynkowym pamiętajmy , że miłość ma różne oblicza. Starajmy się również, by słowu „miłość” nadać prawdziwy sens.