Wielu mieszkańców Somalii zmuszonych jest do opuszczenia własnych domów w poszukiwaniu bezpieczniejszych warunków życia. Trudności w dostępie do czystej wody sprawiają, że mieszkańcy Somalii narażeni są na choroby przenoszone drogą wodną (na przykład cholera). Priorytetem Polskiej Akcji Humanitarnej jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody i dbanie o bezpieczeństwo higieniczne

 W obecności reprezentantów Samorządu Uczniowskiego przeliczyliśmy  pieniądze i uzbieraliśmy 135 zł. Przekazaliśmy te fundusze na szlachetny cel.

Akcję „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc” wspomaga wielu artystów m. in Katarzyna Nosowska

https://www.youtube.com/watch?v=ROiDy3AnaFg

Warto jest pomagać innym.