Były słowa pełne wdzięczności, piosenki, recytacje, popis zręcznościowy, taniec, skecze … Widzowie z zainteresowaniem, a nawet zachwytem, obserwowali kolejne punkty dziecięcych popisów. Występ zakończyły słowa podziękowania, które wybrzmiały na tle pięknej muzyki naszej małe skrzypaczki - Julki.Wszyscy młodzi  artyści zostali nagrodzeni burzą oklasków.

Z kolei zabrała głos pani dyrektor Ilona Kalińska. Przywitała serdecznie zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się  emerytowani pracownicy szkoły, z panią dyrektor Marią Knop na czele, pan wiceburmistrz  Artur Gasz, pani sołtys Maria Kampa, pani radna powiatowa Monika Wąsik – Kudla.

Pani dyrektor podziękowała władzom gminy za otrzymaną pomoc i wsparcie dla szkoły, wszystkim pracownikom szkoły za dotychczasowe zaangażowanie.

 Ciepłe i pełne szacunku słowa wdzięczności w stronę grona pedagogicznego skierował pan wiceburmistrz. Głos zabrały także  pani sołtys i pani radna, składając na ręce pani dyrektor wraz z bukietem kwiatów wiele serdecznych i pokrzepiających słów pod adresem szkolnej januszkowickiej społeczności.

Na koniec dzieci w imieniu Rady Rodziców wręczyły pracownikom szkoły i zaproszonym gościom symboliczną różę.

Zapisz

Zapisz