Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji pan Edward Szymainda przytoczył nam historię kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Następnie burmistrz Zdzieszowic Sybilla Zimmerman wraz z przedstawicielami rady miasta złożyli kwiaty przed pomnikiem. W ślad za nimi podążyły kolejne delegacje - wśród nich, na czele z naszą panią dyrektor Iloną Kalińską, Samorząd Uczniowski dumnie reprezentował szkolną społeczność. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy rozeszli się do domów, by móc dalej świętować.

Zapisz