To pełne wrażeń spotkanie odbyło się w budynku Centrum Kultury i Edukacji w Januszkowicach. Wśród uczestników spotkania były obecne  pani Maria Kampa -  sołtys Januszkowic i  pani Monika Wąsik- Kudla – radna  powiatowa.

Program artystyczny został przygotowany z dużym rozmachem. Panowała piękna, uroczysta i wzruszająca  atmosfera.

Dzieci słowami wierszy i piosenek przypomniały trudne czasy niewoli narodowej, walki o wolność, wyraziły także radość z posiadania wolnej ojczyzny dziś. Dostojnie wniesiony brzozowy krzyż, przy którym zapłonęły dwa znicze: biały i czerwony, symboliczna chryzantema, w tle ważne dla Polski daty, narodowe barwy, podkreślały niezwykłość chwili. Postacie w czerni, rozrywające mapę Polski na 3 części, postać w kajdanach, symbolizująca ziemię ojczystą w niewoli, pojawiające się na scenie Matki – Polki, chłopcy opowiadający o losie walczących za ojczyznę żołnierzy… pomogły nam wszystkim przenieść się duchem do przeszłości…

Tak przeżyty wieczór pozwolił  każdemu z nas odkryć w swoim sercu, czasem głęboko ukrytą, miłość do ziemi rodzinnej, ziemi ojczystej.

Zobacz film:

https://www.youtube.com/watch?v=pVLyfBOmO10