Na taki duży wspólny stół znalazło się miejsce w sali Centrum Kultury i Edukacji w Januszkowicach. W świąteczną atmosferę wprowadziła nas pani Gabriela Gawenda. Uczniowie klasy VI przeczytali stosowny fragment Pisma Świętego, została zapalona świeca i zajaśniała „światłością Chrystusa”. Ksiądz proboszcz Jan Cichoń pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim bożonarodzeniowe życzenia. Z kolei głos zabrała pani dyrektor Ilona Kalińska, która zwróciła uwagę na szczególny charakter naszej szkolnej wigilii, jako spotkania osób bardzo sobie bliskich, wzajemnie życzliwych i pełnych przyjaznych uczuć, jak w rodzinie.

I wtedy już przez nasz świąteczny stół popłynęła fala życzeń: „Wesołych świąt, pięknych przeżyć, wielu prezentów, dużo błogosławieństw….”

Nie mogło, oczywiście, w czasie naszej szkolnej wigilii zabraknąć pięknych kolęd. Wspólne kolędowanie rozpoczęło się od występu Grona Pedagogicznego naszej szkoły, pastorałką Czerwonych Gitar: „Jest taki dzień…”, a potem klasowo, w grupach bądź indywidualnie wspaniale zaprezentowali się uczniowie.

Wigilijne spotkanie powoli dobiegało końca. Szczególna więź połączyła jeszcze nas - uczestników tego pięknego wydarzenia, gdy  stanąwszy do wspólnego zdjęcia, zaśpiewaliśmy kolędę, teraz już razem, jednym głosem.

Z podziękowaniami spieszymy do wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że to nasze szkolne świętowanie Wigilii Bożego Narodzenia stało się tak pięknym i niezapomnianym przeżyciem.