Pani Dyrektor przypomniała krótko historię Komisji Edukacji Narodowej oraz podkreśliła rolę szkoły, która na przestrzeni wieków zmieniała się. A jej obecny kształt stawia wyzwania nie tylko uczniom, ale i nauczycielom. 

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za ich trud pracy, zaangażowanie, energię i otwartą na potrzeby uczniów postawę oraz stworzenie sprzyjającej nauce i wychowaniu miłej atmosfery.

Podziękowania i życzenia dla nauczycieli złożyła również p. Ewelina Malek jako przedstawiciel Rady Rodziców, która wręczyła piękne kwiaty ufundowane przez Radę Rodziców. 

FILM --> Dzień Edukacji Narodowej - występ