Uczniowie klasy pierwszej i czwartej przedstawili ciekawy program artystyczny pn. „Jak oni ślubują”, który zainspirowany był programem telewizyjnym. Pierwszaki musiały wykazać się znajomością wiedzy z zakresu właściwego zachowania w szkole, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zdrowego odżywiania oraz patriotyzmem. Zaśpiewały więc przepięknie piosenki i wyrecytowały wierszyki. Cały występ oceniany był przez komisję oraz rodziców, którzy jednogłośnie potwierdzili, iż wszyscy pierwszoklasiści zasługują na to, aby zostać przyjęte w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Januszkowicach. 

Po występie nastąpił najważniejszy moment uroczystości – złożenie przez uczniów klasy pierwszej ślubowania oraz Pasowanie na Ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor Ilona Kalińska. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pierwszoklasistom upominków oraz wykonanie pamiątkowych zdjęć. 

Tak ważny dzień zostanie w naszych pamięciach na długo. A uczniowie klasy pierwszej z pewnością będą się pilnie uczyli, godnie i kulturalnie się zachowywali oraz szanowali wszystkich dorosłych, co dzisiaj ślubowali w naszej obecności.