A także nasza wspólnota szkolna, parafialna oraz narodowa. Im winniśmy okazywać szacunek i miłość. Patron naszej szkoły ks. Jan Twardowski pisze: „Jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili”.

„Tolerancja” - Stanisław Sojka
Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budować ściany wokół siebie - marna sztuka
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam

Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka
A przecież każdy włos jak nasze lata policzony
Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz