"Tak! Jesteśmy gotowi!". Gotowi by uczyć się pilnie, by być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i ojczyzny oraz domu rodzinnego, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość. Takim ślubowaniem nasi Pierwszoklasiści zostali pełnoprawnym uczniami.

Uczniowie w obecności wzruszonych rodziców, starszych kolegów oraz nauczycieli zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Pierwszaki stanęły na wysokości zadania – bardzo dojrzale i z powagą uczestniczyły w uroczystości.  Ich postawa i świetny występ sprawiły, że gorącymi brawami zostały przyjęte do szkolnego grona.

Zapisz

Zapisz