Przedstawiliśmy filmiki z udziałem naszych uczniów, które przedstawiały sytuacje, w których łamane są prawa dziecka. Wspólnie omawialiśmy złe zachowania i szukaliśmy pozytywnych rozwiązań, tak aby prawa każdego były respektowane, a atmosfera i samopoczucie uczniów w naszej szkole poprawiło się. STOP NIETOLERACJI I AGRESJI, WIĘCEJ ZROZUMIENIA, SYMPATII I UŚMIECHU taka jest nasza dewiza na przyszłość. Zadanie trudne, ale nie niewykonalne. Wszystko zależy od nas !!!