Następnie odbyło się spotkanie Edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami Szkoły, w ramach tzw. „apelu”, podczas którego Edukator:

- zaprezentował otrzymany od Stowarzyszenia film nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów i uczennic,

- przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń,

- zaprezentował główne założenia i cele projektu a także organizowany przez Stowarzyszenie konkurs dla Szkół pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”,

Na kolejnych trzech godzinach lekcyjnych odbyły się warsztaty w 3 różnych klasach szkoły (IV, V, VI) z udziałem uczniów i uczennic klasy pod opieką nauczyciela na każdym warsztacie, zrealizowanych wg. programu dla danej grupy wiekowej.

Podczas każdego warsztatu wiedzę uczniów i uczennic nt. cyberzagrożeń Edukator sprawdził podczas quizów oraz przedstawił prezentację nt. cyberzagrożeń.

Po zajęciach z dziećmi odbyło się spotkanie Edukatora z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, podczas którego Edukator przedstawił tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania, w tym w szczególności poprzez:

- prezentację otrzymanego od Stowarzyszenia filmu nt. cyberzagrożeń przeznaczonego dla rodziców,

- przedstawienie uczestnikom spotkania scenariusza spotkania nauczyciela z rodzicami wraz z prezentacją oraz broszury przeznaczonej dla rodziców, otrzymanych od Stowarzyszenia, dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów i uczennic,

- przeprowadzenie instruktażu dla nauczycieli w zakresie przeprowadzenia części „wywiadówki” na temat cyberzagrożeń uczniów i ważnej roli rodziców w ochronie dzieci przed nimi.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego przybliżył dzieciom i nauczycielom zagrożenia cyberbezpieczeństwa, a także dał możliwość dowiedzenia się, jak sobie z nimi radzić.