Dzieci na lekcjach robotyki uczą się w jaki sposób można zastosować komputer i jego oprogramowanie do tego aby uczyć się programowania robotów. Uczniowie w czasie zajęć odkrywają sposoby porozumiewania się za pomocą komputera z robotami, konstruują swoje pierwsze roboty na podstawie instrukcji i według własnego pomysłu. Uczą się wydawania mu odpowiednich poleceń nie tylko za pomocą gotowych aplikacji, ale tworząc własne, posługując się zestawami klocków Lego WeDo i Lego Boost. Na zajęciach konstruują roboty korzystając z trzech zestawów klocków Lego Boost wraz z trzema tabletami oraz zestawem klocków Lego WeDo.

W listopadzie szkoła zakupiła dwa nowe roboty – Ozoboty, które dzieci już zaczynają programować. Tyle korzyści, a przy tym tyle frajdy!