Szkolne wyniki nauczania przedstawiają się następująco:

Klasa 5 - średnia ocen 4,53

Klasa 6 - średnia ocen 4,60

Uczniowie którzy osiągnęli najwyższe wyniki otrzymali - zgodnie z regulaminem - stypendium za wyniki w nauce.

Stypendium otrzymali:

Julia Matjas - klasa V

Victoria Malek - klasa VI

Julia Dylewska - klasa VI

Magdalena John- klasa VI

Paweł Rosół - klasa VI

Marek Kudla - klsa V

Szymon Walczyk - klasa V

Wzorową frekwencją wyróżnili się:

Milena Jaśkowiec - klasa I

Skrobocz Michalina - klasa II

Skrobocz Antoni - Klasa II

Julia Matias, Marek Kudla i Szymon Walczyk - klasa V

Paweł Rosół - klasa VI,

 

Frekwencja ogólna uczniów to: 94,9%

Podczas spotkania podsumowane zostały uroczystości i imprezy, w które zaangażowali się uczniowie.

To było bardzo radosne spotkanie. Teraz przed nami wymarzone ferie, a potem z nową energią wrócimy do pracy.