Nawet schody w szkole stały się źródłem wiedzy, ponieważ zostały oklejone działaniami tabliczki mnożenia i pozwalać będą na jej utrwalanie każdego dnia. Na każdą klasę czekały dziś wyzwania. Te, które jeszcze nie znają tabliczki mnożenia, rozwiązywały matematyczne łamigłówki. Klasy starsze wykazywały się jej znajomością w czasie egzaminów na lekcji matematyki. Natomiast na korytarzu w czasie przerw można było spotkać Patrol Egzaminacyjny, który egzaminował ze znajomości tabliczki mnożenia nauczycieli oraz pracowników szkoły. Wszyscy, którzy pomyślnie zdali egzamin, otrzymali certyfikat informujący o uzyskaniu tytułu Eksperta Tabliczki Mnożenia. Ponadto każdy uczeń otrzymał zakładkę z tabliczką mnożenia, aby w dowolnej chwili mógł ją sobie powtarzać. Gratulacje dla wszystkich Ekspertów Tabliczki Mnożenia i zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym!