Młodsze klasy otrzymały "pomieszany" list, który musiały ułożyć we właściwej kolejności, przykleić i ozdobić, a następnie zaadresować. Starsze klasy pisały własne listy do kolegi/koleżanki.