W ramach tego projektu zorganizowany został apel, podczas którego uczniowie dowiedzieli się co jest istotą projektu.

Celem naszych działań było uświadomienie uczniom naszej szkoły, że każdy z nas ma wpływ na zmianę nawyków i przyzwyczajeń w trosce o środowisko. 23 listopada odbyło się wirtualne spotkanie z warszawskimi wolontariuszami, którzy uczestniczyli w projekcie w ubiegłych latach. Opowiadali o wprowadzeniu wniosków z przeprowadzonych audytów. Wraz z uczniami, którzy uczestniczyli w zajęciach świetlicowych przeprowadzone zostały audyty – badania dotyczyły zużycia wody, oszczędzania energii elektrycznej, marnowania jedzenia oraz segregacji odpadów. 

Wnioski z audytów zostały przedstawione na szkolnej naradzie, która ze względu na kształcenie zdalne została przeprowadzona on-line. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w naradzie i przedstawili swoje pomysły dotyczące wprowadzenia zmian w naszej placówki. Pani dyrektor wysłuchała wniosków i zapewniła, że uwzględni ich realizację w najbliższej przyszłości.