Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole od jutra do piątku włącznie (11-14 czerwca) czas lekcyjny zostaje dostosowany do warunków atmosferycznych.

Lekcje zostaną skrócone do 30 minut.

1.   8.00 - 8.30
2.   8.40 - 9.10
3.   9.20 - 9.50
4. 10.00 - 10.30
5. 10.40 - 11.10
6. 11.20 - 11.50

przerwa obiadowa - 11.50 - 12.10

7. 12.10 - 12.40
8. 12.50 - 13.20
9. 13.30 - 14.00

Kursy autobusów

Zajęcia podczas upałów - informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH
w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach

   adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, telefon/faks: 774 661 263

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

   adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. Piastów 20, telefon 77 472 66 19

3. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

   adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18, telefon 77 484 60 86

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, Dział Interwencji Kryzysowej i Wsparcia

   adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, telefon 77 44 67 118

5. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

   „Niebieska Linia” 800 120 002