WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH
w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach

   adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, telefon/faks: 774 661 263

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

   adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. Piastów 20, telefon 77 472 66 19

3. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

   adres: 47-330 Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18, telefon 77 484 60 86

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, Dział Interwencji Kryzysowej i Wsparcia

   adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, telefon 77 44 67 118

5. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

   „Niebieska Linia” 800 120 002