Rada Rodziców

 Przewodniczący:

 Ewelina Malek

Skarbnik:

Anna Pogoda

Sekretarz:

Sylwia Mechelewska

Członkowie:

Katarzyna Barteczko

Jarosław Sohor