Finał konkursu na "Zimowy krajobraz".

Wyróżnieni:

Roxana Zięba

Hanna Richter

Emilia Drost

Wrzesień w świetlicy szkolnej to czas wzajemnego poznawania się kolegów z różnych klas i szukania pomysłów na bezpieczne, ciekawe i pożyteczne spędzanie godzin pozalekcyjnych. To wdrażanie się do nowych obowiązków i respektowania zawartych umów. Świetlica oferuje różnorodne zajęcia i dzieci chętnie z nich korzystają. Najczęściej wybierają zabawy ruchowe, które są naturalnym odpoczynkiem po lekcjach.