SEKRETARIAT szkoły

czynny codziennie w godzinach

od 8.00 do 14.00