ROCZNY RAPORT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

okres od 01.09.2014  do 26.06.2015

Celem priorytetowym w roku szkolnym 20014/15 było podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania uczniów w trudnych sytuacjach. Przyczyną wyboru tego problemu były niezadowalające wyniki ankiety przeprowadzonej przez koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

CO ZROBIONO W TYM OKRESIE:

W ramach planu

Poza planem

W SZKOLE I SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

·         Spotkanie zespołu SPZ z Radą Pedagogiczna i przedstawienie wyników ankietowych, opracowanie planu pracy

·         Dzień Bezpiecznegointernetu –apel ,prezentacja multimedialna

·         Pokonać stworka agresorka – warsztaty z psychologiem szkolnym, „Asertywność- jak z niej skorzystać’ klasa IV

·         Zajęcia psychoedukacyjne w klasie I dotyczące wzajemnej relacji „Ja dla mnie – klasa dla mnie‘

·         Zajęcia profilaktyczne w klasie VI „Budowanie wspólnoty klasowej”

·         „Kto mieczem wojuje”- warsztaty profilaktyczne

·         Tydzień uprzejmości - szkolny konkurs savoir – vivre, wybór …..

·         Indywidualne zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym

·         Bezpieczna droga do i ze szkoły , bezpieczne wakacje– ćwiczenia praktyczne i pogadanki. Spotkanie z  policjantami – w klasach I-VI

·         Konwencja Praw Dziecka- apel

·         Szkolny dzień życzliwości- apel

·         Dzień Ratownictwa Medycznego- pokaz resuscytacji

·         Ratujemy ,uczymy ratować”- realizacja programu w klasach I- III, VI

·         Wspólne zabawy integracyjne- dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek, Bal Karnawałowy, Walentynki, Szkolny Dzień Samorządności, Dzień Talentów

·         „Znajdź właściwe rozwiązanie”- walka z nałogiem – realizacja programu

·         Rok sportowy

·         Trzymaj formę- realizacja programu

·         Nie pal przy mnie proszę – realizacja programu

·         Promocja zdrowia w walce z HIV/AIDS- pogadanka przeprowadzona przez pielęgniarkę

·         ,„Ale czad”- zajęcia profilaktyczne o szkodliwości palenia papierosów

·         Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole2014- udział w kampanii

·         Dzień właściwego pakowania tornistra- scenka instruktażowa

·         Narodowy dzień życia pod hasłem ‘

·         Światowy Dzień Ziemi

·         Dzień Dziecka- Dzień Sportu Szkolnego

·         Bezpieczniki Taurona – warsztaty edukacyjne

·         Dzień Turystyki- podchody ekologiczne

·         Realizacja programu – Akademia czystych rąk Carex”

·         Dzień ćwiczeń śródlekcyjnych

·         Dzień Talentu, Dzień aktywności fizycznej

WŚRÓD RODZICÓW ,WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

·         Ratujemy ,uczymy ratować”- realizacja programu - pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy dla rodziców ( kl. VI)

·         „Konsekwencje zachowania dzieci” –prelekcja dla rodziców przeprowadzona przez psychologa szkolnego

·         Prelekcje i warsztaty dla rodziców przeprowadzone na zebraniach klasowych – „Jak pomóc dziecku w jego problemach z nauką – kl.4, „Krzewienie u dzieci kultury zachowania”- kl. 5, Moje dziecko będzie uczniem klasy IV” i „Czas dla dziecka- uświadomienie rodzicom jak ważny ma dzielenie się swoim czasem z dziećmi na ich rozwój i psychikę”- klasa III

·         Pomoc rodziców w ramach kampanii Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole2014 – nauka wypieku bułeczek

W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WSPÓŁPRACY Z TĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI SZKOŁAMI

Integracja ze szkołą PSP w Krępnej   w ramach realizacji projektu „Misja Przyroda – zielone szkoły w Parkach Narodowych” – wyjazd , wspólne zajęcia na  „zielonej szkole” w Babiogórskim PN.

TRUDNOŚCI

·         Nie zrealizowane prelekcja dla rodziców  z powodów niezależnych od szkoły – zajęcia z rodzicami przełożone na wrzesień

·         Festyn rodzinny – nie odbył się ( złe warunki pogodowe) – przeniesiony na wrzesień

·         Ewaluacja przeniesiona na październik po pełnej realizacji wszystkich zadańz planu

POTRZEBY

·         Przeprowadzenie autoewaluacji naszych działań

·         PRIORYTET: PROMOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO stylu życia - odżywianie