Informację o zajęciach dodatkowych uczniowie otrzymają od wychowawców.