Każde dziecko otrzymało również pamiątkowy dyplom Małego Czytelnika. Mamy nadzieję, że spotkania naszych pierwszoklasistów z książką „Pierwsze abecadło”, w której znajdą zbiór tekstów literackich napisanych przez najwybitniejszych twórców książek dla dzieci, zaszczepią w nich zamiłowanie do czytania i obcowania z książkami.